021-22384537

رزرو و نمایش منو
لطفا نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را وارد نمایید.
نام و نام خانوادگی*
ایمیل
شماره موبایل*
مرحله انتخاب ماساژ
قصد رزرو کدام ماساژ را دارید؟*
لاغری - 30 دقیقه
480/000 تومان
لاغری - 60 دقیقه
760/000 تومان
سنگ داغ - 60 دقیقه
950/000 تومان
سنگ داغ - 90 دقیقه
1/400/000 تومان
تلفیقی - 30 دقیقه
500/000 تومان
تلفیقی - 60 دقیقه
750/000 تومان
تلفیقی - 90 دقیقه
1/200/000 تومان
ریلکسی - 30 دقیقه
450/000 تومان
ریلکسی - 60 دقیقه
620/000 تومان
ریلکسی - 90 دقیقه
950/000 تومان
دیپ تیشو - 30 دقیقه
460/000 تومان
دیپ تیشو - 60 دقیقه
730/000 تومان
سر و صورت - 15 دقیقه
250/000 تومان
سر و صورت - 30 دقیقه
480/000 تومان
کودک - 40 دقیقه
560/000 تومان
پرفورمنس - 40 دقیقه
600/000 تومان
دست و پا - 30دقیقه
550/000 تومان
مادر هود - 45 دقیقه
650/000 تومان
اسپرت - 20 دقیقه
500/000 تومان
ماساژ تخصصی بلک ارکید
3/000/000 تومان
ماساژ ۶۰ دقیقه - VIP
900/000 تومان
ماساژ ۹۰ دقیقه - VIP
1/300/000 تومان
سوئدی - 60 دقیقه
700/000 تومان
سوئدی - 30 دقیقه
480/000 تومان
روغن معطر - 60 دقیقه
830/000 تومان
روغن معطر - 30 دقیقه
550/000 تومان
روغن و حوله داغ - 60 دقیقه
690/000 تومان
روغن و حوله داغ - 30 دقیقه
470/000 تومان
روز و ساعت ماساژ خود را انتخاب کنید
تاریخ رزرو خود را وارد نمایید.*
قیمت:
تومان