021-22384537

به صفحه خدمات ماساژ بلک ارکید خوش آمدید.

لاغری (1)

زمان بندی : 30 دقیقه
قیمت : 480/000 تومان

لاغری (2)

زمان بندی : 60 دقیقه
قیمت : 760/000 تومان

تلفیقی(1)

زمان بندی : 30 دقیقه
قیمت :500/000 تومان

تلفیقی(2)

زمان بندی : 60 دقیقه
قیمت :750/000 تومان

تلفیقی(3)

زمان بندی :90 دقیقه
قیمت :1/200/000 تومان

سنگ داغ(1)

زمان بندی : 60 دقیقه
قیمت : 950/000 تومان

سنگ داغ(2)

زمان بندی : 90 دقیقه
قیمت : 1/400/000 تومان

ریلکسی(1)

زمان بندی : 30 دقیقه
قیمت : 450/000 تومان

ریلکسی(2)

زمان بندی : 60 دقیقه
قیمت : 620/000 تومان

ریلکسی(3)

زمان بندی : 90 دقیقه
قیمت : 950/000 تومان

دیپ تیشو(1)

زمان بندی : 30 دقیقه
قیمت : 460/000 تومان

دیپ تیشو(2)

زمان بندی : 60 دقیقه
قیمت : 730/000 تومان

کودک

زمان بندی : 40 دقیقه
قیمت : 560/000 تومان

پرفورمنس

زمان بندی : 40 دقیقه
قیمت : 600/000 تومان

دست و پا

زمان بندی : 30 دقیقه
قیمت : 550/000 تومان

سر و صورت (1)

زمان بندی : 15 دقیقه
قیمت : 250/000 تومان

سر و صورت (2)

زمان بندی : 30 دقیقه
قیمت : 480/000 تومان

ماساژ تخصصی بلک ارکید

زمان بندی : 30 دقیقه
قیمت : 3/000/000 تومان

مادر هود

زمان بندی : 45 دقیقه
قیمت : 650/000 تومان

اسپرت

زمان بندی : 20 دقیقه
قیمت : 500/000 تومان

ماساژ VIP

زمان بندی : 60 دقیقه
قیمت : 900/000 تومان

ماساژ VIP

زمان بندی : 90 دقیقه
قیمت : 1/300/000 تومان

سوئدی(1)

زمان بندی : 30 دقیقه
قیمت :700/000 تومان

سوئدی(2)

زمان بندی : 60 دقیقه
قیمت : 480/000 تومان

روغن معطر(1)

زمان بندی : 30 دقیقه
قیمت : 550/000 تومان

روغن معطر(2)

زمان بندی : 60 دقیقه
قیمت : 830/000 تومان

روغن و حوله داغ (1)

زمان بندی : 30 دقیقه
قیمت : 470/000 تومان

روغن و حوله داغ (2)

زمان بندی : 60 دقیقه
قیمت : 690/000 تومان